Make your own free website on Tripod.com

טו בשבט

 

 


ביטויים :

המחשת  ביטויים בעזרת ייצוג מילולי הסבר, וייצוג חזותי שילוב של איורים. הצעות לביטויים :

קומתו כתמר ,כפוף כערבה כפוף ותמר, מתנועע כלולב ,קשה כאגוז, מלא כרימון, כמשענת קנה רצוץ בחור כארז, בול עץ.

 

חידות:

בן ובת לט"ו בשבט  דוגמאות :

 

הוא: עץ מחט היא פטריית מאכל.

הוא: בו גדלים עצים רבים היא חלת דבש.

הוא : קבוצת ענבים היא: פרי עץ הדר.

הוא :עץ גבוה בלבנון היא: הכינה חבילה.

הוא: שיער הכבשים היא : ראש העצים

הוא: מים שקפאו היא: חלקת יער בלי עצים

 

שירים מעולם הצומח:

¥         כאן פורחים נרקיסים

¥         רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע

¥         עץ הרימון נתן ריחו

¥         על ראש הברוש שבחצר

 

אילן יוחסין:

 א. פעילות מקדימה: סקירת מבנה העץ וחלקיו. הגדרת תפקידו של כל חלק. הקבלה בין מבנה העץ למבנה משפחה. ב. בניית אילן יוחסין   ניתן להתחיל מדור שלישי (דור הסבים מכל צד) העלאת  רעיונות מה יכול  לשמש כשלד לאילן היוחסין

איכות הסביבה

הקרן הקיימת לישראל

ארגונים לאיכות הסביבה- קבוצות ירוקות

הכנת סקרים באינטרנט: איך תציין את טו בשבט?

סדר טו בשבט, טקסים

יום הולדת לכנסת

 

 

טו בשבט בטבע:

חודש שבט בטבע / מאמר מתוך "פשוש" .

החברה להגנת הטבע 1998

 

בחודש שבט עולה מספר המינים המצויים בשיא הפריחה או בתחילתה. זוהי מעין הקדמה ל"חגיגה" האביבית הגדולה של אדר וניסן. לעתים כבר בסוף חודש שבט מתחיל שיא הפריחה באזורים הנמוכים, החמימים יחסית, של הארץ כמו מישור החוף, השפלה או הבקעה.

"התפרצות " הפריחה מותנית במשטר המשקעים של העונה : במקרה שהחורף היה גשום וקר מאוד נדחה השיא לחודשים מרץ אפריל. בנגב, בערבה ובמדבר יהודה שכיח מאוד שבשנות בצורת קיצוניות אין פריחה בכלל. אך פעמים רבות בשנים טובות יחסית, הפריחה בפברואר היא בעיצומה.

הפריחה האופיינית לשבט בכל שנה היא : העירית הגדולה, הנפוצה מאוד בארץ.

פריחת הכלניות מתחילה לדעוך לקראת סוף החודש , ובמקביל מתחילה פריחת נורית אסיה.

הסחלביים המקדימים הם הסחלב הפרפרני , והסחלב השקיק, וכן פורחת גם הדבורנית.

בחודש שבט מצויים בפריחה כל המינים של מקור החסידה. בחודש זה מופיעים כתמי פריחה שיוצרים גם כמה שיחים. הבולטים ביותר בנוף הם הפריחה של הקידה השעירה ושל רותם המדבר.

בחודש פברואר הקידה השעירה נמצאת בשיא הפריחה בכל מישור החוף, בשפלה ובמדרונות דרומיים בחבל ההרים. שטחים נרחבים נראים אז צבועים בגוון צהוב.

הפריחה הלבנה של רותם המדבר מאפיינת את שטחי החולות והכורכר של מישור החוף.אזור מומלץ לראות בו תערובת פריחה בלבן וצהוב הוא אזור החולות שבסביבת קיסריה.

 

 

 

 

 

חקר מפגעים

 

חודש שבט מזמין אותנו להסתכלות וחקירה של נוף ארצנו בהיבטים רחבים.

 

בעקבות נזקי השריפות
Folded Corner: J	באיזו מידה השפיעו השריפות בשנים האחרונות על החורש והיער בארצנו.

J	אילו תהליכי שיקום עברו היערות שנפגעו מנזקי שריפות, שיקום טבעי ? שיקום בידי אדם? 

J	כתבו הצעה לרשות שמורות הטבע ובה רעיונות שלכם להגברת מודעות הציבור לשמירה על הטבע. פרטו את המשאבים הנחוצים לשם ביצוע הצעתכם.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גנים ציבוריים לא רק ליופי?!
Folded Corner: J	באיזו מידה משפיעים השטחים הירוקים בתוככי העיר על איכות האויר?
 

 

 

 

 

חקר השוואתי
Folded Corner: J	ערוך חקר השוואתי בין יערות בארץ במגמה לבחון את התנאים הסביבתיים וגורמים נוספים המשפיעים על אופי היער, היקף שטחו , סוגי העצים שבו ועוד מאפיינים שתמצא.
 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: הצעות לאתרים שעשויים לסייע בביצוע  החקירה:
http://www.kkl.org.il/forests/hebrew/forest.htm
http://www6.snunit.k12.il/eco/
http://www.botanic.co.il/education/index.htm
            הפעילו שיקול דעת בבחירת הכלים והתאמתם לשלבי התהליך.
 

 

 

 

 

 

 

 


שבעת המינים

מנהגי החג

הכנת תעודת זהות לפרח/פרי/עץ.

 

תצפיות על הסביבה :

B                   *הכנת דף תצפית להתבוננות בעצים בסביבה הקרובה.

B                   *שיחה ודיון בכתה לקביעת מאפיינים לתצפית. ניתן לכלול בדף: מראה העצים, הפרי , העלים, התנהגות חרקים בסביבת העץ, אילו עצים , שיחים כמה מכל סוג?  היכן הם ממוקמים? האם הם פורחים , מלבלבים?

B                   *תכנון מבנה הדף

B                   *איסוף הנתונים ועיבודם

B                   *קביעת המסקנות

B                   *הכנת תוצר שיבטא את המסקנות: תרשים, מצגת *ייצוג מילולי או אחר.

B                   *הצגת המסקנות והתוצר

 

לשון:

א. כתיבת הגדרות למשפחת מילים ולשורשי מילים .

ü                   השלמת  משפחות מילים למילים . משפחות מילים לנטע, שתל

ü                   הטיית פעלים בזמנים  ובגופים שונים לשורשי פעלים הקשורים לט"ו בשבט: נ.ט.ע , ע.ד.ר,  צ.מ.ח , ש.ת.ל. ועוד

ב. בניית תרשים המייצג את רצף הפעולות הקשורות לנטיעה.

ג. צירופי לשון בניית מאגר של צירופי לשון  למילה פרי.

כותבים הסברים לביטויים   שנמצאו תוך התייעצות ובירור. להלן כמה הצעות לצירופי לשון: פרי בוסר, פרי מגדים, פרי הילולים, פרי מעלליו, פרי בטן, פרי הדמיון, נפל לידו כפרי בשל.

         

ניסויים: ניסוי בהנבטת זרעים תוכלו למצוא באתר של החברה להגנת הטבע

מחשבים: כניסה לאתר של קק"ל החברה להגנת טבע, אתר חגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוריינות: 

 

 

 

 


ט"ו בשבט מזמן פעילויות המעודדות כתיבה של טקסטים שימושיים כמו פרסומת , הזמנה , ברכה, תעודת זהות וכן גם אומנותיים כמו דו שיח,  שיר ,  סיפור קצר ועוד.

כדאי לנצל הזדמנות זו ללימוד הסוגה , פירוט שימושיה , חשיפה  לדוגמאות וקביעה משותפת של המאפיינים וכתיבה על פיהם. לפניכם הצעות לעידוד כתיבה בסוגות.

 

בעקבות קריאת השיר : איך זה להיות  עץ? / דתיה בן דור

J         חיקוי יצירתי לחבר בית נוסף לשיר.

J         לחבר מכתב לאחד העצים.

J         להכין ראיון לאחד העצים.

J         דו שיח בין שורש לגבעול.

J         הכנת פרסומת לעץ הנשענת על שימוש ותועלת שמפיק האדם

 

בעקבות שיחה על מנהג הנטיעות ויום ההולדת לשקד.

§         כתיבת הזמנה לטקס נטיעות.

§         כתיבת ברכות לאילן.

 

סיפור העץ הנדיב / של סילברסטיין

דו שיח עם טקסט

א. טרום קריאה

ב. שאילת שאלות

ג. השערות על מה יספר  הספר

ד. קריאת הסיפור במליאה.

ה. אישוש ואו  הפרכת ההשערות.

ו. שיחזור  הסיפור -  ניתן  להכין לתלמידים  תרשים שיקל על השחזור

 

 

לוח החודש

 הכנת לוח לחודש שבט תאריך החג,, אירועים מיוחדים.

·       הכינו לוח הכולל רק את ימי החודש העבריים של חודש שבט .

·       היעזרו בלוח השנה הכללי שימו לב לתאריכים הלועזיים והעבריים.

·       הבליטו את תאריך החג.

·       הוסיפו איור מתאים למשבצת החג.

·   ציינו אירועים מיוחדים החלים בחודש זה (ימי הולדת , טקס נטיעות בית ספרי)

 

הכנת כרטיס ביקור לחודש שבט-

לאחר קריאת מידע על חודש שבט הכינו כרטיס ביקור לחודש, בנו אותו כך שכל מי שיקרא אותו  - ידע בוודאות לזהות שאלה המאפיינים של חודש שבט.

מה אפשר לכלול בכרטיס הביקור?

ניתן להדגיש  את שם החודש העברי, את התאריך הלועזי שבו הוא חל השנה , אירועים מיוחדים החלים בחודש זה השנה ובעבר ( רמז יש קשר לכנסת) , מקור של החג , מנהגים מיוחדים, זכרונות שיש לכם מנטיעות, ריחות ומראות מיוחדים הבולטים בט"ו בשבט ועוד רעיונות מקוריים שתמצאו.

 

הכנת משחקים


·      חידונים

·      רביעיות עצים

·      לוטו עץ ופרי

·      משחק הזיכרון

·      אלפון עצים

·      בן ובת  לט"ו בשבט-


 

גלגולו של עץ  בחורף בקיץ בסתיו  ובאביב          

הכנת ציור של עץ , איור או תמונה ושכפולם על 4 חלקי המסמך.

המטרה לבטא את גלגוליו של העץ במהלך 4 עונות השנה..

קישור לאני: איזה גלגולים אני עברתי שינויים שחלו בי

 

הגן הציבורי:

כתיבת הצעה לתכנון הגן מחדש , כשהקו המנחה הוא נטיעת  עצי ארץ ישראל.

הפעילות מזמנת :

מיון לעצים נותני צל, עצי נוי, עצי פרי , עצי סרק , עצים בשלכת , פרי מלכלך ועוד מאפיינים.

בחירת כלי להצגת ההצעה.

*ניתן להיעזר באתר של הקק"ל ובמידע שבו על  עצי א"י. http://www.kkl.org.il/forests/hebrew/forest.htm

*כן גם ניתן להיעזר באתר של הגן הבוטאני

http://www.botanic.co.il/education/index.htm

*ניתן אף לפנות למחלקת הגינון בעירייה ולבקש מידע על שיקולי דעת שהובילו לתכנון הגן הקיים .

 


 

אזכורו בספרות/

בתנ"ך

אורך חיים

דרך טיפול

זמן נטיעה

שימושים

עונת פריחה/

נתינת פרי

בית גידול

משפחה/סוג

מודל לחקירת צמח

מראה הצמח