Make your own free website on Tripod.com

כיתה ג3

יציאה לפעילות חוץ בית-ספרית בנאות קדומים

 

 

התארגנו לחגוג את חג החנוכה בפעילות בנאות קדומים הקשורה לאירועי החג.

נצא ביום שישי, 29.11 בשעה 8:15 מבית הספר באוטובוס לכיוון נאות קדומים. תחילת הפעילות בשעה 9:30 בנאות קדומים.

משך הפעילות : כשלוש שעות

תאור הפעילות : שמורה ייחודית ליד יער בן שמן ובה רוכזו ענייני צומח האופייניים לאזורי הארץ השונים. יש הפעלות בנושאים חקלאיים דוגמת מסיק זיתים והפקת שמן.

 

היציאה לילדי הכיתה ממומנת מכספי הועד, כולל אוטובוס מלווה.

 

באוטובוס 55 מקומות ולכן ניתן להצטרף לטיול עד 20 מלווים נוספים. הראשונים שיבקשו וישלמו, הם הראשונים שיצטרפו, עד מילוי המקומות באוטובוס. מי שרוצה להגיע באוטו פרטי מוזמן, ואינו משפיע על כמות הנוסעים באוטובוס.

 


תשלום עבור כל מלווה הוא 25 ש"ח, שהם דמי כניסה לאתר (ולא עלות הסעה כלשהי). 

את הטופס ודמי הכניסה יש להעביר עד יום חמישי, 21.11 כדי שנוכל לארגן מדריכים נוספים במידת הצורך.

 

 

                                                          בברכה, ההנהגה הכיתתית

 

 

 

אנו, משפחת _______________

                                שם המשפחה

 

מאשרים את השתתפות ___________  בטיול לנאות קדומים.

                                      שם הבן/הבת

כמו כן

 

q     אנשים מעונינים להצטרף לטיול לנאות קדומים

q     מגיעים עם רכב פרטי

q       מעונינים להצטרף לאוטובוס

q     יכולים להגיע עם נשק (יתכן ונצטרך)

 

q     לא מעונינים להצטרף לטיול לנאות קדומים

 

 

__________           _________________        _______________

תאריך                                                     שם                                          חתימה